Transportverzekering

Bedrijven vervoeren vaak dagelijks goederen. Dit gebeurt op alle mogelijke manieren: Over de weg, per trein, door de lucht en zelfs per schip over het water. Soms gebeurt dit met het eigen materiaal maar vaak zal een bedrijf deze taak uitbesteden. Op welke manier het transport ook gebeurt, de risico’s zijn altijd de moeite om rekening mee te houden en uzelf er tegen te beschermen. Dit kan dankzij de transportverzekering.

Bedrijven vervoeren vaak dagelijks goederen. Dit gebeurt op alle mogelijke manieren: Over de weg, per trein, door de lucht en zelfs per schip over het water. Soms gebeurt dit met het eigen materiaal maar vaak zal een bedrijf deze taak uitbesteden. Op welke manier het transport ook gebeurt, de risico’s zijn altijd de moeite om rekening mee te houden en uzelf er tegen te beschermen. Dit kan dankzij de transportverzekering.

Eigen vervoer

Vaak gebeurt het goederentransport op eigen kracht. Met eigen vrachtwagens of bestelwagens. Als een van uw voertuigen een ongeval heeft zal het voertuig verzekerd zijn. Maar wat met de lading? Die ligt meestal verspreid over heel de weg en kan zelden gerecupereerd worden omdat ze gedeeltelijk of volledig vernietigd is.  U heeft er dus alle belang bij om de lading te verzekeren en een transportverzekering af te sluiten. Deze verzekering kan voor een welbepaald transport met een waardevolle lading. Als u geregeld goederen vervoert dan kan u deze verzekering voor een jaar afsluiten waarbij alle transporten verzekerd worden die u verricht. Maar niet enkel het transport op zich houdt risico’s in. Ook de vele inbraken in bedrijfsvoertuigen kunnen een financiële kater achterlaten. Professioneel materiaal en gereedschap kan al snel duizenden euro’s kosten. Ook voor dit gevaar biedt de transportverzekering een vangnet.

Vervoer door derden

Een vaak gemaakte fout door bedrijven die hun transport uitbesteden is de gedachte dat alle risico’s voor de transportfirma zijn. Doorgaans gaat de transportfirma dit doen onder ‘CMR-voorwaarden’. Dit is een internationale conventie bij grensoverschrijdend en binnenlands wegvervoer. De exacte voorwaarden kan u terugvinden op de CMR-vrachtbrief die u ondertekent bij ophaling van de goederen. Daarin staat onder andere dat de vervoerde goederen verzekerd zijn tot ongeveer 10 euro per kilogram. Dat wil dus zeggen dat een vervoerde computer van ongeveer 4kg maar zal vergoed worden tot 40 euro. Dat is dus lager dan de effectieve waarde. Daarnaast is de transporteur ook slechts aansprakelijk voor de schade die door zijn fout is ontstaan. Schade door overmacht of bij een ongeval waarbij de bestuurder van de transportfirma niet in fout blijkt te zijn, zal dus niet vergoed worden.

Let zeker goed op als u het binnenlandse transport  doet via een koerierdienst. Deze vervoeren soms onder de CMR-voorwaarden maar even vaak ook niet. Dan gelden hun eigen voorwaarden. Deze bevatten meestal nog meer beperkingen en regeltjes. Zo kan het zijn dat een pakje voor maximaal 10 euro vergoed is. Vraag  op voorhand de vervoersvoorwaarden op.

Wij kunnen u helpen verzekeraars, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een verzekeraar ?