Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt er voor dat de verzekerde geen inkomensverlies lijdt op een moment van arbeidsongeschiktheid. Het zijn vooral zelfstandigen, freelancers en vrije beroepen zoals advocaten die een dergelijke verzekering nemen.

Verzekering voor arbeidsongeschiktheid

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt er voor dat de verzekerde geen inkomensverlies lijdt op een moment van arbeidsongeschiktheid. Het zijn vooral zelfstandigen, freelancers en vrije beroepen zoals advocaten die een dergelijke verzekering nemen.

Schadeverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een schadeverzekering. Dat wil zeggen dat de verzekerde na het ontvangen van de uitkering niet rijker mag zijn dan ervoor. Het is dus enkel bedoeld om het inkomensverlies op te vangen. Het verzekerde bedrag hangt bijgevolg af van het loon van de verzekerde. Normaal zal een verzekeringsmaatschappij slechts 80% van het loon willen verzekeren. Dat zou volgens hen genoeg moeten zijn om het verlies op te vangen. Hoe lang een arbeidsongeschiktheidsverzekering loopt is vrij te bepalen tussen de verzekerde en de verzekeringsmaatschappij. Meestal worden dergelijke contracten opgesteld tot de verzekerde de pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt heeft. Tenzij de verzekerde een risicoberoep heeft. Dan zal de maatschappij proberen om een kortere termijn af te spreken.

Arbeidsongeschiktheid: 3 vormen

Er zijn drie varianten van arbeidsongeschiktheid. De eerste, en uiterst zeldzame variant, heeft als uitgangspunt de gangbare arbeid. Dat wil zeggen dat de verzekerde niet als arbeidsongeschikt is als hij nog een beroep kan uitoefenen, wat zijn originele job ook is. Zo zal een dokter die nog als vuilnisman kan werken niet als arbeidsongeschikt beschouwd worden.

Bij de tweede vorm hangt het af van de passende arbeid. Hier zal een persoon niet als arbeidsongeschikt beschouwd worden als hij, ondanks zijn gebrek, toch een job kan uitoefenen die past bij zijn status. Zo zal bovenstaande dokter wel arbeidsongeschikt zijn als vuilnisman, maar niet als jurist.

De laatste vorm wordt bepaald door de arbeidsongeschiktheid. Hier zal diezelfde dokter ook als jurist arbeidsongeschikt zijn. Men kan dus stellen dat iemand arbeidsongeschikt is als hij het beroep dat hij had niet meer kan uitoefenen.

Heeft u als zzp of werknemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig? Via deze website kunt u gratis meerdere aanbiedingen van AOV vergelijken!

Wij kunnen u helpen verzekeraars, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een verzekeraar ?