Aankoopgids
Verzekering Bedrijf

Search
Zoek
informatie
Vind
wat u nodig hebt

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is eigenlijk een vorm van bescherming  tegen schadevergoedingen die men zou kunnen eisen ten gevolge van een fout in het uitoefenen van uw beroep. 

Voorbeelden

Voorbeelden van schade veroorzaakt binnen het uitoefenen van een beroep:

  • als dokter maakt u een medische fout en uw patiënt overlijd
  • u geeft een bedrijf het verkeerde advies waardoor deze failliet gaat
  • een IT-bedrijf maakt fouten in het schrijven van een computerprogramma waardoor het bedrijf dat het programma aankocht heel wat omzet en bestellingen misloopt

Soortgelijke zaken zijn allemaal feiten waarbij men kan beroep doen op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Men is dus als het ware verzekerd voor de fouten die men heeft gemaakt en ook financieel springt deze verzekering bij wanneer men een geldelijke schadevergoeding eist.

Verzekering aan personen en aan goederen

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal de schade dekken aan personen en aan goederen. Als u bijvoorbeeld tijdens het uitoefenen van uw beroep bepaalde zaken beschadigd hebt, bijvoorbeeld in de bouwsector, of als er iemand door uw toedoen gewond is geraakt, dan hoeft u dit niet allemaal zelf te vergoeden.  Ook voor uw werknemers springt de verzekering in de bres. Een garagist kan bijvoorbeeld een mecanicien in dienst hebben die een fout maakt aan een wagen waardoor de motor vastloopt van deze wagen, dan zal ook hier de verzekering in tussenkomen omdat men u als bedrijf verantwoordelijk zal stellen en niet de mecanicien zelf. Hij werkte namelijk voor u of uw bedrijf dus bent u degene die voor hem verantwoordelijk is op dat moment.

Belang van een aansprakelijkheidsverzekering

Als we de mogelijke financiële gevolgen bekijken van eventuele fouten die men kan maken, dan zien we al vlug dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering echt van zeer groot belang kan zijn. Bepaalde ongevallen of feiten zullen namelijk een immens groot gevolg hebben en zullen u financieel echt plunderen als u geen verzekering hebt hiertegen. Zorgen voor bescherming tegen soortgelijke feiten is dus van groot belang voor zowel u als uw bedrijf.

Vraag dus meteen uw offertes aan voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering via onze site!

Wij kunnen u helpen verzekeraars, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een verzekeraars ?