Kredietverzekering

Betalingsuitstel geven aan klanten is in veel sectoren schering en inslag. Maar dat gebeurt niet zonder risico’s. Zeker als het om grote bedragen gaat of de klant in het buitenland zit. Om het risico te beperken kan een onderneming een kredietverzekering nemen.

Betalingsuitstel geven aan klanten is in veel sectoren schering en inslag. Maar dat gebeurt niet zonder risico’s. Zeker als het om grote bedragen gaat of de klant in het buitenland zit. Om het risico te beperken kan een onderneming een kredietverzekering nemen. Zo’n verzekering werkt op dezelfde manier als alle andere. De verzekerde sluit een polis af met een verzekeraar en betaalt de kosten van de premie. Maar omdat het bij een kredietverzekering om gigantische bedragen kan gaan, zijn er verschillende strenge voorwaarden aan verbonden. Zo moet er een kredietlimiet afgesproken worden. Deze is meestal afhankelijk van de financiële toestand waarin de schuldenaar zich bevindt. De limiet bepaalt welk kredietrisico de verzekeraar wil afdekken. Als u na een negatief advies toch besluit zaken te doen dan heeft u geen dekking. De verzekeraar doet aan continue kredietenlimietenevaluatie zodat de verzekerde op elk moment weet of zijn handelspartners solvabel zijn of niet.  Pas als alle polisvoorwaarden gerespecteerd zijn zal de verzekeraar een schadevergoeding uitbetalen.

Kredietverzekeringen voor wie?

In tijden van economische crisis zijn er meer en meer wanbetalers. Een kredietverzekering kan op dit moment voor heel wat bedrijven van pas komen. Door de screening die verplicht is door de verzekeringsovereenkomst voorkomt u al een heel pak risico’s. Het helpt u ook als u naar de bank trekt voor een bijkomende financiering dat u sterker in uw schoenen staat dankzij een kredietverzekering. U kan namelijk aantonen dat u uzelf indekt tegen eventuele slechte betalers. Vooral bedrijven met internationale klanten maken gebruik van dit soort verzekering. Zij krijgen immers moeilijker zicht op het betalingsgedrag van potentiële handelspartners. Dat neemt niet weg dat ook voor binnenlandse handel een goede kredietverzekering handig kan zijn. Maar veel bedrijven vinden dat de premie te hoog ligt ten opzichte van het eventuele risico. Daarom bestaan voor kleine bedrijven speciale polisformules die dit soort verzekering interessanter maken.

Kredietverzekering: waar moet ik op letten?

Let er vooral op dat op voorhand alles duidelijk is. Alle zaken zoals de premie- en de limietkosten, de duur van het contract, de manier van opzegging en de vergoeding moeten duidelijk op papier staan en beide partijen moeten goed op de hoogte zijn van alles. Meestal is de verzekerde benadeeld bij slechte afspraken. Zo gebeurt het dat de verzekeraar de premie optrekt maar dat de verzekerde niet zomaar de verzekering kan opzeggen. Zorg dat u over alles duidelijkheid hebt voor u iets ondertekent.

Wij kunnen u helpen verzekeraars, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een verzekeraar ?