Hospitalisatieverzekering

Jaarlijks belandt 10 procent van alle Belgen in het ziekenhuis. Hij of zij krijgt dan te maken met soms torenhoge ziekenhuiskosten. Denk maar aan alle zaken die je moet betalen zoals de kamer, het bed, de geneesmiddelen, de erelonen, de nabehandeling. Niet iedereen heeft de financiële slagkracht om deze kosten allemaal te dragen.

Jaarlijks belandt 10 procent van alle Belgen in het ziekenhuis. Hij of zij krijgt dan te maken met soms torenhoge ziekenhuiskosten. Denk maar aan alle zaken die je moet betalen zoals de kamer, het bed, de geneesmiddelen, de erelonen, de nabehandeling. Niet iedereen heeft de financiële slagkracht om deze kosten allemaal te dragen. Daarenboven is het meestal onmogelijk om te besparen vanwege de noodzaak tot een hospitalisatie. Daarom is het op zo’n momenten heel handig om over een degelijke hospitalisatieverzekering te beschikken. Dan hoeft u zich enkel zorgen te maken over de genezing en niet over de kosten.

Premie

De premie van de hospitalisatieverzekering is afhankelijk van een aantal persoonlijke factoren. Het eerste waar de verzekeraar naar kijkt is de leeftijd van de verzekerde. Op jonge leeftijd heeft dit niet zoveel effect op de tarieven. Maar voor vrouwen en ouderen heeft dit wel effect. Vanaf de leeftijd van 60 jaar zal de verzekeraar een extra bedrag aanrekenen. Dat bedrag kan oplopen tot maar liefst 70% extra. Maar de kans op een langdurige hospitalisatie is op die leeftijd ook hoger. Als het zo ver komt dat de verzekerde gehospitaliseerd wordt zullen de kosten wel hoger oplopen dan de premie. Daardoor blijft het nog steeds relatief goedkoop om opgenomen te worden in het ziekenhuis.

Ook vrouwen gaan een hogere premie betalen eens ze een bepaalde leeftijd bereikt hebben. Omdat dan de kans op een zwangerschap groter wordt. Een zwangerschap brengt vaak een hospitalisatie met zich mee en dan moet de verzekeraar betalen, hij gaat dus op voorhand proberen om dat geld al te innen. Daarnaast kijkt de verzekeraar naar het geslacht van de verzekerde, de woonplaats en de gekozen vrijstelling om te bepalen hoe hoog de prijzen van de premies gaan zijn.

Hospitalisatieverzekering op het werk

Een hospitalisatieverzekering via het werk is een extralegaal voordeel dat heel veel werknemers willen. Vaak kunnen zij gratis intekenen op de collectieve hospitalisatieverzekering van het bedrijf. Daardoor besparen ze de vaak hoge kost van een eigen hospitalisatieverzekering. Daar komt nog eens bij dat ze geen belastingen hoeven te betalen op de hospitalisatieverzekering van het bedrijf.

De familieleden kunnen meestal ook gratis of tegen een kleine meerkost intekenen op de hospitalisatieverzekering van de werkgever waardoor het gehele gezinsbudget voordeel haalt uit dit extralegaal voordeel. Een onderneming is niet verplicht om een hospitalisatieverzekering te geven aan haar werknemers. Als u van werk verandert kan u intekenen bij uw nieuwe werkgever. Stel dat hij dat niet aanbiedt aan zijn werknemers dan kan u individueel verder gaan met die van uw vorige werkgever.

Wij kunnen u helpen verzekeraars, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een verzekeraar ?