Groepsverzekering

Een groepsverzekering is extralegaal voordeel in de vorm van een verzekering die de werkgever afsluit voor zijn werknemers. Dat kan een deel van zijn werknemers zijn, maar dat kan ook het hele bedrijf zijn.

Een groepsverzekering is extralegaal voordeel in de vorm van een verzekering die de werkgever afsluit voor zijn werknemers. Dat kan een deel van zijn werknemers zijn, maar dat kan ook het hele bedrijf zijn. De groepsverzekering bestaat uit verschillende waarborgen. De meest voorkomende is het pensioensparen.  De werkgever beslist welke waarborgen hij opneemt en welke niet. Daarom verschilt een groepsverzekering van bedrijf tot bedrijf.

Enkele mogelijke waarborgen:

  • aanvullend pensioensparen
  • hospitalisatieverzekering
  • uitkering bij overlijden
  • arbeidsongeschiktheid
  • verzekering tegen inkomensverlies (door ziekte of ongeval)
Verzekering voor Bedrijven
Groepsverzekering/ pensioensparen

Een groepsverzekering is een mooi extra’tje in het salarispakket van uw werknemers, Bovendien profiteren zowel de werkgever als het personeel van belastingsvoordeel, waardoor het voordeliger is dan een loonsverhoging.

Groepsverzekering voor wie?

Iedereen die een regelmatig loon ontvangt van een bedrijf waar een groepsverzekering afgesloten is heeft daar recht op. Ook als je nieuw begint in zo’n bedrijf heb je er recht op. Er kunnen ook verschillende groepsverzekeringen zijn binnen hetzelfde bedrijf. Andere soorten werknemers krijgen dan een andere verzekering. Deze categorieën moeten wel objectief en open zijn. Een verzekering voor elke werknemer met blauwe ogen kan dus niet. Mogelijke categorieën zijn arbeiders, bedienden, kaders, bestuurders en afgevaardigde bestuurders. Daarnaast is het ook mogelijk om als zelfstandige een groepsverzekering voor zelfstandigen af te sluiten. Wie de betalingen doet hangt ook af van onderneming tot onderneming. In sommige bedrijven neemt de werkgever alles voor z’n rekening, in andere is alles door de werknemer te betalen. Tot slot zijn er ook ondernemingen waar zowel werknemer als –gever betalen.

Fiscaal

De werkgever mag de premies of toelagen die hij voor de groepsverzekering van zijn personeel betaalt volledig aftrekken van de bedrijfsinkomsten. Als de werknemer besluit om een bijdrage te leveren dan kan hem dat tussen de 30% en 40% belastingvermindering opleveren. Dit is enkel geldig bij een groepsverzekering die een kapitaal vestigt bij leven of overlijden. Als de werknemer dan de gezegende pensioenleeftijd bereikt heeft kan hij zijn extra spaarpotje opnemen. Uiteraard blijft er wat hangen aan de kleverige vingers van de fiscus en moet er een belasting betaald worden. De uitbetaling gebeurt volgens de 80 regel. Deze houdt in dat als de werknemer op zijn 60e besluit om het geld te innen hij nog ongeveer 80% van het totale bedrag over houdt.

Simulatie

Lijkt een groepsverzekering iets waar u of uw kmo, BVBA, NV of een andere soort onderneming voordeel uit kan halen? Dan kan u altijd een simulatie laten uitvoeren door een bank of verzekeringskantoor. Zij zullen een berekening maken op basis van alle factoren zodat u perfect kan inschatten welke voordelen u allemaal krijgt. U kan dit ook doen bij meerdere instellingen en dan kan u vergelijken en de beste formule uitkiezen.

Wij kunnen u helpen verzekeraars, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een verzekeraar ?