Burgerlijke Aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid is een heel ruim begrip dat veel toepassingen kent op verschillende rechtsdomeinen.

Burgerlijke aansprakelijkheid is een heel ruim begrip dat veel toepassingen kent op verschillende rechtsdomeinen. Het burgerlijk wetboek verklaart de burgerlijke aansprakelijkheid als volgt:

“Diegene door wiens fout of nalatigheid schade wordt veroorzaakt aan iemand anders, is verplicht de opgelopen schade te herstellen of te vergoeden.”

De nadruk ligt op de termen ‘fout’ en ‘schadevergoeding’. Dat wil zeggen dat elke mens verantwoordelijk is voor zijn of haar daden en dat hij daar de gevolgen van moet dragen. Dit wil niet zeggen dat een schadelijder zomaar iemand kan aanklagen. Daarvoor moet hij eerst drie dingen bewijzen. Ten eerste moet hij bewijzen dat diegene die hij aanklaagt wel degelijk de fout heeft begaan. Ten tweede moet hij de schade kunnen bewijzen. Tot slot moet hij het verband tussen beide kunnen aantonen.

 

Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid

Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering heeft heel veel verschillende toepassingen en een heel brede dekkingsgraad. Zo is niet enkel de verzekerde beschermd maar ook derden die nauw betrokken zijn bij de activiteiten van de verzekerde. Zo zal de, in België verplichte, autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid alle bestuurders beschermen van dat voertuig of voertuigen als het om een hele vloot gaat. Ook de verzekering BA ondernemingen gaat niet enkel de vennoot maar ook de personeelsleden beschermen.

 

BA voor ondernemingen

De risico’s waaraan u als leider van een bedrijf wordt blootgesteld en ook verantwoordelijk voor kunt geacht worden, zijn talrijk. Een arbeider in de bouw kan een brand en ontploffing veroorzaken bij een klant of een klant kan struikelen over een loszittende tegel in uw gebouw. De financiële gevolgen van zo’n klein ongeluk kunnen groot zijn. Daarenboven, als u een bedrijf heeft dat publiek toegankelijk is zoals bijvoorbeeld de uitbating van een zaak in de horeca dan bent u zelfs verplicht om risico’s te dekken waarvoor u zelfs niet in fout kunt worden gesteld.

 

BA voor een zelfstandige

Voor zelfstandigen zijn er verschillende verplichtingen dankzij een aantal wetsbepalingen. U zal als zelfstandige alle schade moeten betalen die u, uw personeel of uw patrimonium heeft veroorzaakt. Of u nu de eigenaar bent van een eenmanszaak of heel veel werknemers heeft. Daarom is het aangeraden om u als zelfstandige heel goed te verzekeren.

 

Opletten

Een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid dekt veel en is op heel veel uitzonderingen toepasbaar. Maar dat wil niet zeggen dat alle mogelijke schuld is kwijtgescholden. Zoals u al kon lezen moeten aan 3 voorwaarden niet voldaan worden voor een schadeloosstelling. Zorg er dus steeds voor dat het risico op een mogelijk slechte afloop van iets zo klein mogelijk is. De schade mag nooit te wijten zijn aan eigen schuld of een actieve daad.

Wij kunnen u helpen verzekeraars, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een verzekeraar ?