Arbeidsongevallenverzekering

Het is een oud cliché maar een ongeval is snel gebeurd. Zeker op werkvloeren kan een seconde onoplettendheid genoeg zijn. Daarom dat een arbeidsongevallenverzekering verplicht is in België. Een AOV verzekert de werknemers tegen mogelijke ongevallen op de werkvloer en onderweg tussen de woon- en de werkplaats. Elke zelfstandige werkgever die personeel in dienst heeft, is verplicht deze verzekering te nemen. Van zodra deze werknemer aan RSZ onderworpen is, dient hij verzekerd te worden door zijn werkgever. Zelfs een tijdelijke werkkracht, een vakantiewerker of uw poetsvrouw die bij u thuis komt, dient een dergelijke verzekering te hebben.

Het is een oud cliché maar een ongeval is snel gebeurd. Zeker op werkvloeren kan een seconde onoplettendheid genoeg zijn. Daarom dat een arbeidsongevallenverzekering verplicht is in België. Een AOV verzekert de werknemers tegen mogelijke ongevallen op de werkvloer en onderweg tussen de woon- en de werkplaats. Elke zelfstandige werkgever die personeel in dienst heeft, is verplicht deze verzekering te nemen. Van zodra deze werknemer aan RSZ onderworpen is, dient hij verzekerd te worden door zijn werkgever. Zelfs een tijdelijke werkkracht, een vakantiewerker of uw poetsvrouw die bij u thuis komt, dient een dergelijke verzekering te hebben.

Kostprijs van de Arbeidsongevallenverzekering

De prijs van een verzekering voor arbeidsongevallen is voor iedereen anders. Het begint altijd met een basispakket dat de wettelijk verplichte dekking geeft. De basisverzekering dekt het loonverlies van de werknemer en enkele kosten zoals medische verzorging, protheses en medische verplaatsingen. De kostprijs kan daarna oplopen met extra aanvullende waarborgen. Deze zijn van toepassing op werknemers die meer verdienen dan het wettelijke maximum en na ongevallen in het privéleven of in het buitenland Daarnaast is zo’n uitgebreide verzekering ook goed voor een gewaarborgd loon en patronale bijdragen. Normaal krijgt de werknemer slechts 90% van het loon maar met een aanvullende verzekering zal hij zijn volledige loon behouden en zijn al uw patronale bijdragen ook verzekerd.

Premie

De premie die de werkgever betaalt op zijn arbeidsongevallenverzekering gaat de verzekeraar berekenen op basis van het vooropgestelde loon, beperkt tot het wettelijke maximum. Daarnaast zijn ook het aantal werknemers en de aard van het werk factoren die bepalen hoe hoog of hoe laag de premie zal zijn. Zo zal een werkgever in de bouw meer betalen voor zijn arbeidsongevallenverzekering dan een in de horeca. Die eerste berekening is slechts een simulatie. Op het einde van het jaar wordt de exacte premie berekend op basis van de loonlijst. Afhankelijk van het resultaat zal de werkgever moeten bijbetalen of een deel terugkrijgen. Om niet voor onaangename verassingen te staan is het aangeraden om grote loonwijzigingen onmiddellijk aan uw verzekeraar te melden.

Offerte

Aangezien er veel spelers zijn die arbeidsongevallenverzekeringen aanbieden is het best om een vergelijking te maken. Vraag een offerte aan bij alle grote verzekeraars zoals KBC, AXA, Mensura, Securex,… en kies welke het best bij u past. Aangezien deze verzekering verplicht is, zijn de pakketten vergelijkbaar, maar daarom de prijs nog niet. Ter illustratie enkele richtbedragen:

  • Arbeider dakwerken: €2.500 – Bediende dakwerken: €77
  • Arbeider voeding: €560 – Bediende voeding: €180
  • Arbeider frituur: €390 – Bediende frituur: €180
Wij kunnen u helpen verzekeraars, te vinden door antwoord te geven op slechts enkele vragen

Hebt u reeds een verzekeraar ?